Informacje

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
dot.: przedmiotów i zakresów świadczeń realizowanych przez Szpital Specjalistyczny  w Wejherowie  w roku 2007, na podstawie umów zawartych z POW NFZ.

AMBULATORYJNA  SPECJALISTYKA

obejmuje :


Poradnia Kardiologiczna  
tel. 058 57 27 549
Poniedziałek, czwartek : 900 – 1530
Środa : 900 – 1800
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna 
tel. 058 57 27 537
Poniedziałek : 1200 – 1700
Wtorek, środa, czwartek : 900 – 1400
Piątek : 1000 –1300
Poradnia Onkologiczna 
tel. 058 57 27 379
Wtorek : 1500 –1900
Środa : 1200 – 1600
Poradnia Neonatologiczna
tel. 058 57 27 515
Środa : 1000 –1400
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi 
tel. 058 57 27 379
Poniedziałek : 800 – 1500
Wtorek : 1000 - 1500
Środa : 800 – 1200
czwartek : 1200 –1500AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE WSPÓŁFINANSOWANE  

obejmują :


Tomografia komputerowa (TK)
Realizuje - Pracownia TK 
tel. 058 57 27 407
Poniedziałek, wtorek, piątek: 730– 1500
Środa, czwartek : 730 –1800
Urografia z kontrastem niejonowym
 (badania u dzieci i osób z wywiadem uczuleniowym)
Realizuje – Pracownia RTG;
 tel. 058 57 27 365
Poniedziałek - piątek : 800 –1300
USG – Doppler Duplex
Realizuje – Pracownia USG;
tel. 058 57 27 376
Środa, czwartek : 1300 –1600
Gastroskopia, kolonoskopia
Realizuje – Pracownia endoskopii
 tel. 058 57 27 351
Poniedziałek – piątek 800 –1530
Próba wysiłkowa
Realizuje – Pracownia Prób Wysiłkowych;
tel. 058 57 27 438; 058 57 27 435
Poniedziałek – piątek : 1100 – 1300
 

Badania diagnostyczne współfinansowane

wymagają bezwzględnie skierowania z poradni specjalistycznej  !!!

REHABILITACJA  LECZNICZA

Rejestracja – poniedziałek – piątek : 12:00 –15:00  tel. 058 57 27 285


Poradnia Rehabilitacyjna
Poniedziałek, czwartek : 800 – 1430
Wtorek, środa : 800 –1700
Piątek : 800 –1400
Gabinety fizjoterapii  tel. 058 57 27 288
Poniedziałek – piątek : 700 –1700

PROGRAM  PROFILAKTYKI  RAKA  PIERSI 

(etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki)


Realizuje –

Pracownia Mammografii

   tel. 058 57 27 379


Poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 8

00

–13

00

Wtorek : 8

00

–18

00
Populacja objęta programem – kobiety w wieku od 50 –69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy bądź otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w 2005r. pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi.

LECZNICTWO  SZPITALNE

w następujących zakresach :


- choroby wewnętrzne
- kardiologia
- dermatologia – oddział dzienny
- neurologia
- intensywna terapia
- choroby płuc
- pediatria
- neonatologia
- ginekologia i położnictwo
- chirurgia ogólna
- chirurgia dziecięca
- chirurgia naczyniowa
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
- okulistyka
- otolaryngologia
- urologia


Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz zespoły ratownictwa medycznego R i W udzielają świadczeń wyłącznie w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem  lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia.

W pierwszej kolejności Pacjent winien korzystać ze świadczeń wybranego lekarza rodzinnego. Poza godzinami pracy placówki będącej siedzibą lekarza rodzinnego tj. w dni powszednie od 1800 – 800 oraz całodobowo w dni świąteczne i wolneod pracy  realizację świadczeń zapewniają :

FALCK Medycyna

, Wejherowo, ul. Gdańska 57                                                                 


tel. 058 672 17 68


W dni robocze 1800 –800 oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy; obejmuje mieszkańców powiatu wejherowskiego, za wyjątkiem wskazanych poniżej, podopiecznych POZ w Rumi.

NZOZ Nr 1  Rumia

, ul. Derdowskiego 23


tel. 058 679 69 50                                                                                                                                  
W dni robocze 1800 – 800 oraz całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy;  powyższe dotyczy pacjentów – podopiecznych POZ w Rumi  (NZOZ nr 1, NZOZ nr 3  oraz NZOZ „Medycyna Rodzinna” ).


Pacjenci ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ważność / aktualność dokumentów potwierdzających ubezpieczenie wynosi 3 miesiące.

W przypadku stanu nagłego w/w dokument może zostać przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, o ile chory nadal przebywa w szpitalu , i nie później niż

7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia

.


W przypadku nie przedstawienia dokumentu w powyższych terminach świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.